ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
 1. ΒΗΜΑ 1

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

  Ολοκλήρωση Αγοράς

 1. ΒΗΜΑ 2

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - (Η απευθείας αποστολή δεν απαιτεί εγγραφή)

  Στοιχεία Παραλήπτη

 2. ΒΗΜΑ 3

  Στοιχεία Αποστολέα (συμπληρώστε τα μόνο αν είναι διαφορετικά του παραλήπτη)

 3. ΒΗΜΑ 4

  Εταιρικά Στοιχεία (Συμπληρώστε μόνο αν είσαστε εταιρία)

 4. ΒΗΜΑ 5

  Τρόπος Πληρωμής / Σχόλια

  * Υποχρεωτικά Πεδία