Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Προσωπικά Δεδομένα

    Όλες οι προσωπικές πληροφορίες καθώς και οι διευθύνσεις των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των επαφών που προέρχονται από συναλλαγές, επαφές επικοινωνίας ή την υπηρεσία newsletter, θα παραμείνουν προσωπικές και ασφαλείς δίχως σε καμία περίπτωση να  δημοσιευθούν  ή να δοθούν σε τρίτους για εμπορική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.