Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Αποστολή

    Οι παραγγελίες θα αποστέλλονται ως δέματα A’ προτεραιότητας μέσω Ελληνικού Ταχυδρομείου. Όλες οι συναλλαγές υπόκεινται στις σχετικές ρυθμίσεις, κανονισμούς αλλά και περιορισμούς του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΤΑ .  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα των Ελληνικών Ταχυδρομείων www.elta.gr.