Εξυπηρέτηση Πελατών
  • Ασφάλεια

    Κάθε συναλλαγή στην ιστοσελίδα μας διέπεται από ασφάλεια και εγγύηση. Κάθε εισαχθείσα πληροφορία είναι προσωπική και ασφαλής. Η υπηρεσία διαδικτυακών συναλλαγών που ακολουθεί το σύστημά μας εμπίπτει στην ευρύτερη ασφάλεια του ομίλου VeriSign Secure  μέσω της Εμπορικής Τράπεζας - Crédit Agricole Group, η οποία και επιβλέπει τη διαδικτυακή αυτή πύλη.. Όλες οι πληροφορίες μεταφέρονται μέσω του ψηφιακό πιστοποιητικού SSL, το οποίο κρυπτογραφεί τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή, για την προστασία τους από κάθε παράνομη πρόσβαση από τρίτους. Κάθε πληροφορία η οποία μεταφέρεται είναι κρυπτογραφημένη και διαθέσιμη μόνο από τη μεριά του αποστολέα. Όμοια, οι πληροφορίες που αποστέλλονται από την Τράπεζα προστατεύονται με τη σειρά τους με τα ίδια μέτρα ασφαλείας προς ψηφιακή αποκρυπτογράφηση.